Barmhartigheidsbediening

DIE BARMHARTIGHEISBEDIENING

Hierdie bediennning se lang-termyn doelwit is om netwerke tussen die onderskeie instansies hieronder te vestige deur middel van netwerke die organisasies se onderskeie barmhartigheidsbehoeftes (monitêr en fisies) aan te spreek.

Hierdie bediening streef daarna om meer as net ‘n tjekboek bedienning te wees. Ons benodig TYD  en non-monitêre bystand van ons lidmate by die volgende bedienings.

INSTANSIE NIE-MONITÊRE BEHOEFTES
Ooshoek Kos en huishoudelike produkte in sakke by deure. Kontak Rudoph 082 417 3338
Gardinia Jeug Sorg Sentrum wat onder WHNGGK val Arbeids- en Spraakterapeut.

Vakansie werk vir

Bestuursklasse ouer seuns en dogters

Neem kinders op uitstappies

Kontak Louise 0835576322

Food 4 Kids Hulp met deurlopende voorsiening en aflewering van enige vorm van kos. Kontak Marietjie 083 648 8464
Anchor of Hope Klere sorteer Kontak Boeta 0833251899
Pregnancy Crisis Centre of Hope Meisie op Saterdae help met kreatiwiteit aktiwiteite soos mosaic, koekies bak, ens.

Meisies met hul babas oor naweke uitneem.

Hulp met 9 roosbome.  Kontak Charmaine 082382020

Bloem Shelter Maatskaplike werker

Arbeidsterapeut

Tandarts

Sonpanele   Kontak Wim 0828829777

Oranje Hospitaal Toiletware – Kontak kerk kantoor

 

SAMEROEPER

Wim & Louise Nel | 082 882 9777 | wimnell@farmingsuccess.com